Mededeling betreffende openstelling Boelekeerlspad dd 2 augustus 2021

Hierbij geven wij te kennen dat de onderliggende gronden (afbeelding 1) van het Boelekeerlspad behorende tot juridisch eigendom van E.T.A. Buunk h.o.d.n Boldiek, wegens groot onderhoud gesloten zijn op: 02-08-2021.

KIES