Buurtbewoners leggen wandelroute aan

 
In het buitengebied tussen Zelhem en Halle hebben buurtbewoners een wandelroute aangelegd. De wandeling is zes kilometer lang en voert afwisselend door bos en agrarisch gebied.
De route is uniek, omdat het een puur particulier initiatief is van enthousiaste buurtbewoners. Hij loopt door een gebied waar ruilverkaveling heeft plaatsgevonden en waar grote stukken zijn ingericht als natuurgebied. De bezoekers krijgen daardoor een rijk geschakeerde wandeling voorgeschoteld, door bos, heide, moeras, grasland, akkers en langs open water.

Het idee om de route aan te leggen ontstond na een buurtwandeling. Van daaruit is een groep aan de slag gegaan, die de aanleg realiseerde. Fonds Buunk, Tonnie Klein Lebbink, Albert Luttikhuis, Bert Kranenburg, Jan Olthof, Doortje Rexwinkel en Gerrie Til trokken de kar en legden contact met gemeente, IVN, Staatsbosbeheer, Waterschap, ruilverkaveling en buurt.
Het tracé loopt over de gronden van een tiental particuliere eigenaren, Staatsbosbeheer en Waterschap. Dit vereiste veel overleg met alle betrokken partijen en instanties.

De initiatiefgroep, begonnen in 2001, is erin geslaagd om de wandelroute binnen een jaar te realiseren. Natuurlijk dankzij het enthousiasme van de buurtbewoners zelf. Maar zeker ook dankzij de externe steun in de vorm van materialen (voor bewegwijzering, de aanleg van een brug), medewerking van particuliere grondeigenaren, gemeente Zelhem, Staatsbosbeheer, Waterschap en Ruilverkavelingscommissie. Daarnaast hebben enkele bedrijven het project financieel ondersteund.

Het Boelekeerlspad kreeg de officiële start op 1 april (tweede Paasdag) 2002 bij Boerderij Boldiek, Boldijk 6 te Halle. Daarbij waren onder meer het gemeentebestuur van Zelhem, grondeigenaren, Waterschap en Staatsbosbeheer aanwezig.

 
De route wordt beheerd en onderhouden door Stichting de Boelekeerl en kreeg de naam Boelekeerlspad. De Boelekeerl was vroeger het schrikbeeld van de jeugd, die bang werd gemaakt voor ‘disse keerl’. De man was onzichtbaar, hield zich op in watergaten en het was als kind beter om dit kwaadaardig schepsel niet te ontmoeten.